Prawo - Rodzaje głosowania

Rodzaje głosowania p. nr 88 Głosowanie to technika podejmowania decyzji polegająca na wyrażeniu poglądu (zgody, sprzeciwu, poparcia dla danej propozycji, kandydatury) przy pomocy znaku umownego (karty, podniesienia ręki, okrzyku). Przy ustalaniu wyników głosowania powinno się brać pod uwagę tylko głosy ważne. Głosowanie może być jawne lub tajne. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje głosowania:
1. jednomyślność- decyzja podjęta w oparciu o zgodność poglądów wszystkich biorących udział w głosowaniu, którzy oddali głosy ważne. Głos wstrzymujący traktowany jest jako niewyrażenie sprzeciwu. Metoda stosowana w sejmie I RP w II poł. XVIII w. Obecnie wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji o fundamentalnym znaczeniu w państwach federalnych (jednomyślność wszystkich krajów federalnych) lub w niektórych organizacjach międzynarodowych (np. prawo weta stałych członków Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych). 2. Większość- decyzja podjęta większością ważnych głosów oddanych przez uprawnionych. Większość podmiotu zbiorowego upoważniona jest do tworzenia woli całości. To jedna z podstawowych cech demokracji. - większość względna zwykła)- gdy za przyjęciem danego rozwiązania głosowało więcej osób biorących udział w głosowaniu niż za przyjęciem jakiegokolwiek innego rozwiązania poddanego pod głosowanie. Głosy wstrzymujące nie brane pod uwagę.
- większość bezwzględna (absolutna)- dla ważności danej decyzji wymagana jest ponad połowa ważnie oddanych głosów (50 % + 1).
- większość kwalifikowana- to każda szczególna forma większości, wyższa od połowy.
frekwencja- to absolutna matematycznie określona liczba członków zbiorowego podmiotu suwerenności, których udział w głosowaniu jest konieczny, aby podmiot ten mógł podejmować decyzje.Dane autora:
wiedza.diaboli.pl / Prawo

190 IP banned